Barracuda

Barracuda Next Generation Firewall

Firewall dla środowisk rozproszonych

Barracuda NG Firewall to rodzina urządzeń fizycznych i wirtualnych, których zadaniem jest ochrona sieci, poprawa łączności site-to-site i ułatwienie administracji narzędziami sieciowymi. Poza zaawansowanymi technologiami firewalla sieciowego i VPN, Barracuda NG Firewall łączy w sobie kompletny zestaw technologii firewallowych następnej generacji, w tym kontrolę aplikacji siódmej warstwy, zapobieganie włamaniom, filtrowanie WWW, antywirusa, antyspam i kontrolę dostępu do sieci.

Centralne zarządzanie dla całej firmy

Barracuda NG Firewall może znaleźć swoje zastosowanie w każdym miejscu struktury przedsiębiorstwa. NG Firewall to modele sprzętowe i wirtualne, odpowiednie zarówno dla oddziałów, głównej siedziby firmy jak i centrów danych. Przy pomocy Barracuda NG Control Center administratorzy mogą z jednego interfejsu nadzorować polityki bezpieczeństwa, kontrolować przesyłane treści i zarządzać ruchem. Centralne zarządzanie tymi politykami daje szereg korzyści, w tym:

  • spójne podejście do polityki bezpieczeństwa w całej firmie i konsekwentne jej egzekwowanie
  • ewidencjonowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym na różnych bramkach
  • backup online konfiguracji i polityk bezpieczeństwa z możliwością przywrócenia każdej poprzedniej wersji w obrębie całej sieci,
  • scentralizowana kontrola ustawień antyspamu, antywirusa, filtrowania treści i statusu klientów Network Access
    Control.

Barracuda NG Firewall umożliwia inteligentne zarządzanie ruchem site-to-site, co poprawia zarówno dostępność jak i wydajność sieci rozległej. Administrator może kontrolować routing na poziomie aplikacji oraz priorytetyzację i trasowanie ruchu pomiędzy różnymi tunelami. Wspierane łącza obejmują linie dedykowane, xDSL, bezprzewodowe sieci komórkowe 3G i wszelkie inne łącza, takie jak miedziane bądź światłowodowe łącza Ethernet.

Zatrzymanie zagrożeń i zmniejszenie konieczności administracji

Barracuda NG Firewall to firewall działający na poziomie aplikacji zaprojektowany, by zwalczać zagrożenia, egzekwować polityki oraz optymalizować przepływ ruchu, co skutkuje niezawodnością transportu informacji pomiędzy kluczowymi dla działania organizacji lokalizacjami. Centralne zarządzanie daje pełny obraz całej sieci, skracając czas, jaki administrator musi poświęcić na konfigurowanie spójnych polityk.

Baracuda_NG_2